Thomas Pennant

Cyflwyniad

images
O safle cofeb bedd Moses Griffith
 

Amcanion Cymdeithas Thomas Pennant yw:-

 • Meithrin y cof am Thomas Pennant

 • Trefnu rhaglen o ddigwyddiadau wedi eu hanelu at hybu ei ddiddordebau yma ym “Mro Thomas Pennant” ei hun.

Gweithgareddau
Dyma rai o’n gweithgareddau:-

  • Darlith flynyddol Thomas Pennant

  • Darparu pum taflen ar gyfer teithiau cerdded  cylchol ym “Mro Thomas Pennant”.

  • Trefnu ymweliadau blynyddol i fannau a grybwyllir gan Thomas Pennant yn ei weithiau

  • Cynnal Cinio Blynyddol

  • Cyhoeddwyd nifer o lyfrynnau ac erthyglau ar ei waith a’i fywyd.

  • Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa yn Eglwys Chwitffordd ym 1998, i gofio daucanmlwyddiant marwolaeth Thomas Pennant.

  • Yn 2003 buom yn ymwneud â gosod cofeb i  Moses Griffith (arlunydd Thomas Pennant) yn Nhrygarn, Sarn Mellteyrn, Llŷn

  • Yn  2004 gosodwyd cofeb gennym i Thomas Pennant yn ei bentref ei hun, Chwitffordd

  • Darlithoedd ar gyfoedion ac ati

  • Yn 2010 datblygwyd gwefan Cymdeithas Thomas Pennant gennym.

   

   

  Wedi ei ddarparu gan Norman Closs-Parry
  Lluniau: Norman Closs-Parry

   

Yn yr Adran hon:

» Thomas Pennant
» Bywgraffiad Thomas Pennant
» Teithiau cerdded
» Adborth
» Hanes
» Planhigion / Bywyd Gwyllt
» Adar
» Pysgod

Lleoliad a Cysylltiadau
Manylion Cyswllt

» Manylion Cyswllt
» Lleoliad / Cynllunydd Taith
» Ymholiad Ar-lein

Teithiau Cerdded
Sut i ddod o hyd i teithiau Pennant


I weld Teithiau cerdded Thomas Pennant
mewn map mwy